môi trường giáo dục

Môi trường giáo dục


Sky-Line International gắn với sứ mệnh đào tạo thế hệ công dân toàn cầu ngay tại vùng đất Đà Nẵng có truyền thống hiếu học với khát vọng “vươn ra biển lớn”. Trường Sky-Line International thuộc Hệ thống Giáo dục Sky-Line triển khai giảng dạy Chương trình Canada, Chương trình Anh quốc và Chương trình Việt Nam hội nhập. Bên cạnh chất lượng chương trình học thuật, Sky-Line International xem trọng việc xây dựng môi trường hạnh phúc tạo động lực, ý chí cho học sinh gắn với tâm huyết người thầy. 

Môi trường giáo dục phải được xây dựng từ nền tảng truyền thống văn hóa của đơn vị, từ con người, cơ sở vật chất đến quan điểm giáo dục…  Là một trong ba cơ sở của Hệ thống Giáo dục SKY-LINE, Sky-Line International  được “kế thừa” những giá trị, nền tảng tốt đẹp từ một hệ thống giáo dục uy tín chất lượng đã được khẳng định suốt những năm qua. Với vai trò là một thành tố của nền giáo dục quốc dân, Hệ thống Giáo dục SKY-LINE nói chung và Sky-Line International nói riêng nhận trách nhiệm trong việc xây dựng một môi trường giáo dục khai phóng và hiện đại, mang tính nhân văn hướng vào việc tạo dựng hạnh phúc cho người học, người dạy và toàn bộ cộng đồng. Môi trường giáo dục của SKY-LINE giúp người học khám phá, giải phóng và phát huy các năng lực tiềm ẩn, hoàn thiện bản thân, làm chủ cuộc sống và đóng góp cho cộng đồng.

Với sự đầu tư về cơ sở vật chất hiện đại, chương trình đào tạo tiên tiến và khai phóng, đội ngũ giáo viên Việt Nam và nước ngoài tâm huyết, có trình độ chuyên môn cao, chúng tôi tin tưởng vào tương lai thành công và khả năng hội nhập toàn cầu của thế hệ trẻ được đào tạo từ Sky-Line International . Đó sẽ là minh chứng rõ nhất cho sự thành công của Hệ thống giáo dục SKY-LINE: Nơi khởi nguồn hạnh phúc!